Nuusbrief / Newsletter 2 – 2016

FOOI STRUKTUUR VIR 2016 / FEE STRUCTURE FOR 2016

Ledegelde 2016

Betaalbaar voor of op einde van Februarie (hierdie is ‘n jaarfooi)
Payable on or before end of February (this is an annual fee)

Van der Stel sportklub registrasie:
Scholars /Skoliere
Payable with registration R435.00 (annual fee payable with registration of gymnast)
Betaal met registrasie R435.00 (jaarfooi betaalbaar met registrasie van gimnas)

Wes-Kaap provinsiale registrasie:
Competition gymnasts / Kompetisie gimnaste
Payable with registration R480.00 (annual fee payable on or before end of February 2016)
Betaal met registrasie R480.00 (jaarfooi betaalbaar voor of op einde Februarie 2016)
Non competitive   4 to 7 yr (club competitions only) /
Nie-kompeterende 4 tot 7 jr (slegs klub kompetisies)
Payable with registration R100.00 (annual fee payable on or before end of February 2016)
Betaal met registrasie R100.00 (jaarfooi betaalbaar voor of op einde Februarie 2016)
Registration date of all gymnasts are 13 January 2016 from 14:00 to 17:00
Registrasiedatum van alle gimnaste is 13 Januarie 2016 van 14:00 tot 17:00

Should you prefer to do payments via EFT, please bring proof of payment on day of registration of gymnast.
Indien u sou verkies om betalings te doen via EFT, bring asseblief bewys van betaling saam op dat van registrasie van gimnas.

Afrigtingsfooi / Coaching fees

Reëls vir meer as een kind:  rules for more than 1 child

Die 1e (of oudste) kind betaal vol   – Oldest pays full

Die 2de kind betaal 10% minder – 2nd child pays less 10%

Die 3de kind betaal 20% minder – 3rd child pays less 20%

*Indien u kwartaalliks betaal en binne die eerste week betaal kan u 5% van die kwartaalfooi aftrek. 

*Geen afslag vir maandelikse betaling nie.   Die maandelikse betaling word gesien as 9 paaiemente oor die jaar.

*Die kwartaalfooi word met 4 gemaal en met 9 gedeel ( maw.  500pk. X 4 = 2000 ÷ 9= 225 per maand van Febr. Tot Nov. )  afgerond

* If you are paying per term and you pay within the first week then there is a 5% discount from the term fees not the monthly fees. 

*The monthly fees are seen as  9 down payments over the year.

*The terms fees are x 4 and devided by 9 (eg. 500pt x 4 = R2000 ÷ 9= 225 per month from February to November. ( June-July count as one month) Rounded off

3/4 hour per week R500 per term or R225 per month

1hour per week        R660 per term or R295 per month

1 1/2 hours per week R780 per term or R350 per month

2 hours per week          R920 per term or R410 per month

3 hours per week          R1000 per term or R445 per month

4 hours per week          R1300 per term or R580 per month

5 hours per week          R1600 per term or R715 per month

6 hours per week          R2000 per term or R890 per month

Junior Olympic R2000 per month

Senior Olympic R3000 per month

If you do not give a terms written notice you will be liable for the terms fees, if you give an oral resignation you will be liable for a month’s fees.

NB Indien daar behoefte is vir die “home schoolers” vir oggend oefen sessies

Kan julle my kontak vir ‘n Dinsdag of Donderdag oggend klas 09.00 – 10.30 uur vir die 6 en op jariges. Hierdie klas is egter net beskikbaar vir 7/8 gimnaste in die groep.

Nuut: Ritmiese gimnastiek klasse vir belangstellende “home schoolers” sal daar op ‘n Dinsdag en Donderdag oggend van 10.30 – 11.30 klas aangebied word slegs vir minimum 5 gimnaste

NB if there is a request for the home schoolers for training in the morning it will be on a Tuesday and Thursday morning 09.00 – 10.30am for the 6 and up age group. This class is only possible if there are 7/8 gymnasts in the group

New: Rhythmic gymnastic classes for home schoolers will be on a Tuesday and Thursday morning 10.30 – 11.30 for a minimum of 5 gymnasts

NUWE OEFEN TYE – NEW TRAINING TIMES

Ma:     13:00 – 13:45              kabouters 4 en 5 jaar

            14:00 – 15:00             6 -7jr – (Gr R en 1,) -geen kompetisie- seuns en dogters            

15:00 – 17:00       ouer as 7 dogters en kompetisie gimnaste

17:00 – 19:00/21:00 Ritmies by AF Louw skoolsaal

Di. 09:00 – 10:30 Home Schoolers- Artistic gymnastics

10:30 – 11:30 Home Schooler Rhythmic gymnastics

14:00 – 15:00 6 – 7jr

15.00 – 17.00 gevorderde gimnaste level 3 en op

 Wo: 13.00 – 13.45              kabouters 4 en 5 jaar

            14.00 – 15.00             6 -7jr – (Gr R en 1,) -geen kompetisie seuns en dogters           

15.00 – 17.00       ouer as 7 jaar dogters en kompetisie gimnaste

17.00 – 19.00/21.00 Ritmies by AF Louw skoolsaal

 Do: 09:00 – 10:30 Home Schoolers- Artistic gymnastics

10:30 – 11:30 Home Schooler Rhythmic gymnastics

14:00 – 15:00 6 – 7 jr

17:00 – 19:00 Gevorderde dogters level 3 en op

17:00 – 20:00 Ritmies AF Louw skoolsaal

Vry/Sat Artisties en Ritmies extra as die saal beskikbaar is

NB NB NB Daar was ‘n paar versoek van ouers wat graag gimnastiek wil begin doen. Indien julle in so iets so belangstel kontak asb vir my, sodat ek ‘n lys kan opstel. Indien ons dit sou oorweeg sal dit n groep van tenminste 10 moet wees verkieslik 5 mans en 5 vrouens. Die koste sal soos vir die junors wees R660 per kwartaal

NB NB NB There has been some requests from parents that we start with a gymnastic class. If you are interested please contact me so that I can set up a list. If we do start we would require a group of 10 – 5 men and 5 women. The cost will be as for the Junors R660 per term

Voltooi asb die Registrasie- en Vrywaringsvorm 2016 en handig dit in tydens registrasie op die 13de Januarie 2016 saam met die registrasie fooi van R435.

Please complete the Registration and indemmnity form for 2016 and return it with the registration fees of R435 on the 13th of January 2016.

A pdf version of this News letter can be downloaded.

Advertisements
This entry was posted in news letter, Rhythmic gymnastics, Uncategorized, WAG and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s