Nuusbrief/ Newsletter 1 – 2016

(The English newsletter follows after the Afrikaans)

Welkom terug aan al die Gimnaste en Ouers. Ons hoop julle is almal lekker uitgerus en reg vir die uitdagings van 2016. ‘n Geseënde en voorspoedige jaar vir almal.

Hierdie is slegs ‘n welkomings en inligtings nuusbrief. Nuusbrief 2 bevat al die inligting oor fooie, klasgelde en registrasies.

Ons registreer weer soos gewoonlik ‘n week voor ons begin, die 13de, 14:00 – 17:00nm by Van der Stel. Dit gee ons tyd te om alles in te rig en vir julle om die skoolprogramme uit te sorteer. Voltooi asseblief die registrasievorm in Nuusbrief 2 2016 en bring dit asseblief saam op 13 Januarie 2016 as u, u gimnas kom registreer.

Die gimnastiek begin amptelik op Maandag, 18 Januarie 2016, vir artisties sowel as ritmies.

Tuisskoliere begin Dinsdag, 19 Januarie 2016 om 09:00 – 10:30 vir artisties en 10:30 – 11:30 vir die ritmies by Van der Stel.

Ritmies vir die skoolgaande kinders sal soos altyd Maandae en Woensdae wees en hopelik ook Donderdae altyd 17.00 – 20.00 by AF Louw.

Hou asseblief ons webtuiste asook facebook dop vir verdere inligting:

https://www.facebook.com/Van-Der-Stel-Rhythmic-Gymnastics-589169577797978/ (Ritmiese gimnastiek)

https://www.facebook.com/vdstelgim/ (Artistiese gimnastiek)

https://vdstelgim.wordpress.com/home/

Ek het navrae gekry vir klasse vir ouers. Ons sal dit doen tensy daar genoeg aanvraag is en ten minste 5 mammas en 5 pappas is wat belangstel. Ons sal begin met 1x per week en heel moontlik op ‘n Saterdagoggend 08.00 – 09.00 om mee te begin.

Die afrigters will graag vanjaar met elite groepies begin werk. Al ons gimnaste is bekwaam genoeg om in so ‘n groepie opgeneem te word maar dit verg dissipline en volharding. Die afrigters sal ‘n seleksiedag aankondig wanneer die gimnaste in groepies volgens bekwaamheid ingedeel sal word. Daarna sal die ouers ingelig word met betrekking tot addisionele kostes en tye.

Die doel hiervan is dat die gimnaste nog steeds hulle level sal doen, maar voorberei word vir moeiliker werk. Ons praat nie van High Performance nie, want dan praat ons van ten minste 3 ure per dag vir ten minste 3 dae ‘n week vir 6-8 jarige gimnaste en 4 ure per dag vir ten minste 4 dae ‘n week of meer vir ouer gimnaste. Ons gaan dus begin met elite groepe in artisties en ritmies en kyk hoe dit van daar gaan ontwikkel.

Ons sien uit om julle almal weer te sien!

Vriendelike groete

Annette, Mamré, Esmé, Jolandi, Bernice, Christelle, Caroline en Lindsay

————————————————————–

Welcome back to all the gymnasts and parents.

I hope you are all well rested and prepared for the challenges of 2016. I wish you all a blessed and successful 2016.

This is only a welcoming and information newsletter. Newsletter 2 has all the information about fees and registration.

We register as usually a week before we start, the 13th, 14:00 – 17:00 pm at Van der Stel, just to give us time to organize everything and for you to sort out the school programmes. I know school sports take lot of time now but please try fit all in as good as possible. Please complete and bring the registration form with on registration day. The registration form is added to Newsletter 2 2016.

We will start officially on Monday the 18th for artistic and rhythmic.

Home schoolers start Tuesday 19th, 09:00 to 10:30 for artistic and 10:30 to 11:30 for the rhythmic at Van der Stel.

Rhythmic for school children will as always be on Mondays and Wednesdays and hopefully Thursdays always 5:00 p.m. to 8:00 p.m. at AF Louw.

Please use our website and facebook for tracking information

https://www.facebook.com/vdstelgim/ (Artistic gymnastics)

https://www.facebook.com/Van-Der-Stel-Rhythmic-Gymnastics-589169577797978/ (Rhythmic gymnastics)

https://vdstelgim.wordpress.com/home/

I had requests for parent classes. We shall do this if there are enough requests, at least 5 moms and 5 dads. We will start off with 1x a week possibly on a Saturday morning from 08:00 – 09:00.

The coaches would like to begin with small elite groups this year. All the gymnasts have the ability to be part of one of these groups but it requires a lot of discipline and commitment. This will not be part of the normal classes, it will be additional. The coaches will have a selection day to select these gymnasts into groups and the parents will then be advised as to the additional costs and times. The idea is that the gymnasts still do their level but will also prepare for more difficult work. I am not talking about High Performance because then we need at least 3 hours per day for three days for gymnasts 6-8 old and 4 hours for four days for older gymnasts. So we start off with selected elite groups and see how it develops.

We look forward to seeing you all again!

Kind regards

Annette, Mamré, Esmé, Jolandi, Bernice, Christelle, Caroline en Lindsay

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in news letter, Rhythmic gymnastics, Uncategorized, WAG and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s